Giỏ hàng

LỄ KHAI TRƯƠNG KARAOKE HỌA MY

| |
Mã SP: VH - HM

Là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu những cột mốc trong quá trình xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động của Karaoke Họa My.

Là sự kiện khẳng định quy mô và chất lượng dịch vụ mà Karaoke Họa My quyết tâm xây dựng nhằm phục vụ khách hàng thân yêu.

Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những ý tưởng mới, định hướng mới giữa Ban quản lý Karaoke Họa My với các bạn hữu, đối tác, khách hàng. Mở ra những chiến lược góp phần xây dựng phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - BẢO TRỢ THÔNG TIN


  1. Chỉ đạo tổ chức

- Karaoke Họa My

  1. Đơn vị thực hiện

- Công ty Cổ phần Truyền thông Vương Hậu


. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ

- Chủ đề: Lễ khai trương Karaoke Họa My

- Thời gian dự kiến: 17h00 ngày 12/03/2020

- Địa điểm: Bến Cát, Bình Dương.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0335 456 866
|

Sản phẩm đã xem

-%
Facebook Youtube Google+ Top